Noc výskumníkov 2021 na našej škole

Žiaci 2. stupňa s radosťou naplno využívajú novovybudované biologicko – chemické laboratórium v našej škole. Zapojením sa do projektu Noc výskumníkov 2021 naša škola získala prostredníctvom Vedeckého kuriéra potrebné chemikálie a technické pomôcky pre realizáciu zaujímavých biochemických laboratórnych prác. Žiaci 8. a 9. ročníkov si vyskúšali izolovať genetickú informáciu buď priamo zo svojich slín alebo z jahôd a extrahovať baktérie z vlastných rúk.
Ich svedomitá vedecká práca bola obohatená zaujímavými výsledkami a ohodnotená výbornou známkou.

Mgr. Andrea Švorcová, PhD.
Mgr. Ivona Pilinská