Farebné piatky – károvaná, ružová

Školský parlament organizoval v 4. štvrťroku aktivitu „farebné piatky“. Žiaci celej školy sa spolu s učiteľmi a aj vedením školy vždy posledný piatok v mesiaci obliekali do konkrétnych farieb. V apríli to bola károvaná a v máji sme mali farbu ružovú. Zástupcovia šk. parlamentu chodili po triedach, fotili deti a robili štatistiku. Získané body sa priebežne zapisovali do hodnotiacej tabuľky. Keďže sa žiaci 2.stupňa kvôli nadstavbe 3. poschodia našej školy učili od 1. júna dištančne formou online vyučovania, tak sme iné aktivity a ani júnový farebný piatok neuskutočnili . Na konci mája sme urobili koncoročné vyhodnotenie, ako sa deti i učitelia zapájali do týchto aktivít. Vyhodnotili sme zvlášť 1. a 2.stupeň:

Za 1. stupeň sa na 1.mieste umiestnili s rovnakým počtom bodov 1.B, 2.A a 3.B. Na 2.mieste sa umiestnila 3.A a 3.miesto mala 2.B. Na 2. stupni získala 1.miesto trieda 6.B. Na 2.mieste sa umiestnila 5.B a 3.miesto patrilo 7.A. Veľmi sa tešíme, že sa žiaci s radosťou zapájali do tejto milej a veselej aktivity. Žiaci dostali diplom a sladkú odmenu. Gratulujeme!

Mgr. Katarína Radová a školský parlament