Enviropátračky

Aj tento školský rok sa žiaci zapájajú do tzv. Enviropátračiek, ktoré pre deti pripravuje organizácia Strom života. Podmienkou je vypracovať aspoň 2 úlohy z témy, ktorá bola zadaná. Úlohy z enviropátračiek s témou Odpady –riešila Hanka Sladkayová , ktorá je žiačkou 4.A triedy a takisto sa zapojila aj spracovaním úloh na tému Konzum. Najviac úloh z témy Konzum spracoval Adam Ďuriš, ktorý je žiakom 4.B triedy. Do projektu  riešením enviro tém sa pravidelne zapája aj Filip Debnár zo 4.A triedy. Svoju činnosť začal aj krúžok Zdravovedko, kde jeho členovia vytvorili plagát prírody obce Tomášov s názvom : Pri Malom Dunaji, konkrétne žiaci 3.A a 2.A –Sára Mrázová, Nina Smolková, Emma Majtánová, Vivien Csicsayová, Olívia Szabo, Nella Konečná, Martin Kocka a Matúš Bíró. Matúš Bíró zároveň vytvoril aj projekt, kde spracoval úlohy z enviropátračky Konzum. Za vynaložené úsilie patrí deťom pochvala a pani učiteľky prírodovedy a prvouky ich odmenili aj jednotkami. Som rada, že  naše deti myslia ekologicky a nie je im ľahostajný osud našej planéty Zem.

Učiteľka Marta Melková