Vesmír

VESMÍR – učivo veľmi pútavé a zaujímavé sprevádzalo žiakov zo 4.A triedy celý jeden mesiac – naučili sa veľa zaujímavostí, spoznali veľa nového, nepoznaného, čo bolo potom námetom na vytvorenie projektu na ľubovoľnú časť, ktorá ich najviac zaujala. Žiaci veľmi usilovne pracovali, využili všetky svoje zručnosti, veľkú pochvalu si zaslúžia za výtvarné spracovanie trojrozmernej práce – Táňa Koutná a Zoe Rozsipálová. Tí zdatnejší „malí informatici“ Andrej Gača , Filip Debnár, Filip Silvester Bódiš, Lili Kalmánová, Barborka Doubravová, Miška Kovaľová, Hanka Sládkayová, Veronika Filová, Nathan Rozsipál a Ninka Almásiová využili svoje technické zručnosti a vytvorili krásne prezentácie, zamerané napr.na slávnych kozmonautov, na Slnečnú sústavu, na jej jedinečné planéty, na Mesiac, na Čierne diery, na Mliečnu cestu . . .

Všetci žiaci po obhájení svojich projektov dostali výborné známky.

Veľmi pekná práca, som na vás pyšná.

Mgr. Renáta Havrilová