Prednáška: Pravda o drogách

2. 12. 2021 sa uskutočnila pre 9.A a 9.B prednáška: Pravda o drogách. Hlavným cieľom prednášky bolo dosiahnuť, aby žiaci porozumeli, prečo DROGY nie sú pre nikoho riešením na problémy a aby sa na základe získaných pravdivých faktov a nového porozumenia drogám sami za seba rozhodli pre život bez drog.

Protidrogovú prednášku viedol p. Michal Bučko z organizácie Slovensko bez drog.

Mgr. Ivona Pilinská (koor. prevencie)