MAKS

Žiačka Zuzana Kovaľová z triedy 6.B sa aj tento rok opätovne zapojila do korešpondenčného seminára MAKS, v ktorom celý rok v ôsmich kolách riešila zaujímavé matematické úlohy. Celoročná usilovnosť sa vyplatila, Zuzka sa tento rok umiestnila na 1. mieste na Slovensku a získala titul MaksiHviezda.
Do súťaže sa takisto ako minulý rok zapojili aj žiačky ôsmej triedy – Nicole Psársky a Laura Zálešáková, ktoré za svoje umiestnenie dostali MaksiDiplomy.

Mgr. Lenka Maníková