Preventívny program z CPPPaP: PSYCHOHYGIENA


Dňa 15.2.2022 sa uskutočnil pre 7.A preventívny program pod názvom PSYCHOHYGIENA (BEŽNÉHO DŇA AJ V ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCIÁCH). Program sa zaoberal efektívnym zvládaním stresu a záťažových situácií, časovou organizáciou dňa, možnosťami efektívneho relaxu a relaxačných činností a spôsobmi obnovy fyzických a psychických síl.

Aktivitu viedla psychologička z CPPPaP zo Senca.

koor. prev. Mgr. I. Pilinská