Preventívny program: Predsudky vs. tolerancia

18.11. 2021 mali žiaci 8.B preventívny program na tému: Predsudky vs. tolerancia, ktorý viedla pani psychlogička z CPPPaP zo Senca. Cieľom programu bolo podporiť uvedomenie si vlastných predsudkov a postojov voči menšinám a marginalizovaným skupinám a diskusiu o nich.

koor. prevencie Mgr. I. Pilinská