Slávnostné otvorenie šk. r. 2021/2022

Vo štvrtok ráno, dňa 2. septembra 2021, po dvojmesačnom oddychu, ožila aj naša škola. Zaplnila sa žiakmi, učiteľmi a samozrejme malými prváčikmi, ktorí prišli  v sprievode svojich rodičov na Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022. Po odznení Hymny Slovenskej republiky všetkých prítomných privítala pani riaditeľka, Mgr. Zuzana Sarková. Vyslovila veľa povzbudivých slov, požiadala každého o dôslednosť a trpezlivosť pri dodržiavaní hygienických opatrení a zapriala veľa elánu v novom školskom roku. Potom sa k prítomným prihovoril milými slovami aj pán starosta, Ing. István Pomichal, PhD. Potvrdil potrebu súdržnosti v dnešných dňoch a každému zaprial úspešný štart do nového školského roka.

Všetkým žiakom a pedagógom prajeme v novom školskom roku veľa zdravia, elánu a úspechov.

ZŠ Tomášov