Interaktívna prednáška: „Na štarte k mužnosti “ – chlapci 7.A

1.10 mali chlapci zo 7.A  interaktívnu prednášku spojenú s besedou na tému: „Na štarte k mužnosti“. Cieľom prednášky bol:
  • vplyv zdravého životného štýlu na reprodukčné zdravie
  • urologická prehliadka
  • prevencia rakoviny semenníkov (samovyšetrenie)
  • prevencia rakoviny prostaty
  • úrazy urogenitálneho systému
  • intímna a sexuálna hygiena, intímne hygienické prostriedky a pomôcky
  • bio-psycho-sociálne aspekty dospievania mužov
Aktivitu realizovala kvalifikovaná lektorka zo spoločnosti  MP Education, s.r.o.

koor. prev. Mgr. I. Pilinská