PYTAGORIÁDA

Cieľom tejto matematickej súťaže je podchytiť záujem o matematiku ako vyučovací predmet, podporovať vyhľadávanie a rast talentov s nadpriemerným exaktným myslením, rozširovať a prehlbovať vedomosti žiakov v matematike, prostredníctvom jednej z dominantných vlastností detí – ich súťaživosti. Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách podľa jednotlivých ročníkov: v kategóriách P3, P4 a P5 je dvojkolová (školské a okresné kolo), v kategóriách P6, P7 a P8 je trojkolová (školské, okresné a celoštátne kolo).

V šk. r. 2021/2022 sa uskutočnil 43. ročník tejto súťaže. Z dôvodu opatrení sa školské aj okresné kolo konalo online formou.

Školské kolo sa uskutočnilo 8. – 9.12.2021 a z našej školy do okresného kola postúpilo 16 úspešných riešiteľov.

Pytagoriáda – okresné kolo (29. – 30.3.2022)

Úspešní riešitelia:

Tomáš Macko (3.A) – 15. miesto

Michaela Kovaľová (4.A) – 2. – 3. miesto

Juraj Vlk (4.B) – 26. miesto

Hana Pačindová (5.B) – 18. miesto

Zuzana Kovaľová (6.B) – 7. miesto

Viliam Mesároš (7.A) – 3. miesto

Lucia Karolína Gábrišová (8.A) – 2. – 3. miesto


Mgr. Lenka Maníková