Školský výlet 6.A + 6.B

22.6.2022 – 6.A a 6. B boli na koncoročnom výlete v zábavnom parku Team Up na Zlatých pieskoch v Bratislave. Žiaci v tímoch spoločne zdolávali zábavné úlohy v štýle Pevnosť Boyard. Všetci si užili kopec zábavy a nakoniec sa aj dobre najedli.

Mgr. L. Maníková; Mgr. I. Pilinská