Preventívny program: Trestnoprávna zodpovednosť a drogy

Dňa 19.5 mali spoločne 9.A+9.B preventívny program: Trestnoprávna zodpovednosť a drogy. Cielom danej aktivity bolo výchovné pôsobenie na žiakov ohľadom trestnoprávnej zodpovednosti. Žiaci sa dozvedeli o následkoch protiprávneho konania a oboznámili sa aj o priestupkovom a trestnom práve, o účinkoch a škodlivosti drog, o ich agresivite na ľudské telo, o trestoch za ich prechovávanie a požívanie.

Program viedol p. Vincent Moroz z Odboru prevencie kriminality v Bratislave.

Mgr. Ivona Pilinská (koor. prevencie)