MY FRIEND

Projetky z anglického jazyka – 3. B

Dňa 21. novembra sa zavŕšila práca žiakov 3.B triedy na projekte o svojom priateľovi. Každý si svoju prácu úspešne obhájil pred celou triedou.

Je to veľmi skvelý pocit, keď má niekto dobrého priateľa. A keď o ňom vie utvoriť aj niekoľko viet po anglicky – neopísateľný úspech z predmetu, ktorý sa aktívne začal učiť v tomto ročníku.

Skvelá práca, tretiaci, veľa dobrých nápadov a krásne stvárnenie.
Gratulujem!

Mgr. Renáta Havrilová