Deň školskej knižnice – Čítanie nás baví

Posledný deňpred jesennými prázdninami si žiaci 1. stupňa spestrili vyučovanie podujatím k príležitosti Dňa školskej knižnice – Čítanie nás baví. Žiaci si v tento deň priniesli svoju obľúbenú knižku a kostým rozprávkovej bytosti. A taksa v triedach čítalo, hralo divadielko, kreslilo a spievalo. Žiaci navštívili aj školskú knižnicu. kde prebiehala výstavka kníh spojená s predajom. Veľkým lákadlom bola aj burza kníh (248 ks), ktoré žiaci priniesli do školy na predaj. Výťažok z predaja ( 164,95 eur) sa použije na nákup nových knižiek do šk. knižnice. Počas oddychu pri čítaní a hraní divadielka si žiaci pochutnávali na pečených dobrotách od mamičiek, ktoré si na tento deň priniesli. Touto aktivitou sme chceli u žiakov podporiť chuť do čítania knižiek a ukázať, čo všetko môže knižnica poskytnúť.

p. uč. O. Lipková