Beseda: Trestnoprávna zodpovednosť – 9.A + 9.B

22. 1.2020 mali 9.A a 9.B besedu na tému: Trestnoprávna zodpovednosť. Žiaci sa dozvedeli, čo znamená trestnoprávna zodpovednosť, odpis registra trestov, porozprávali si o trestných činoch a priestupkoch páchaných mládežou. Dozvedeli sa aj mnohé informácie o omamných a psychotropných látkach. Besedu viedla pani policajtka por. Mgr. Michaela Petrášová z PZ Senec.

koor. prevencie Mgr. Pilinská