Beseda s políciou: Bezpečnosť školáka

22.10.2019 mali prváci aj druháci besedu s policajtom na tému: Bezpečnosť školáka. Žiaci sa dozvedeli  možné riziká, ktoré im môžu hroziť doma, v škole, či na ulici. Rozprávali sa aj o tom ako správne reagovať v „krízových“ situáciách. Besedu viedla por. Mgr. Michaela Petrášová z ORPZ v Senci.

Mgr. I. Pilinská (koor. prevencie)