NAŠA OBEC – projekty z vlastivedy – 3.B

Žiaci 3.B triedy si na hodine vlastivedy pripravili projekty k téme NAŠA OBEC. Každý tvoril o obci, v ktorej žije. Niektorí pracovali v skupinách, ostatní jednotlivo. Z pripraveného materiálu, z fotografií, z obrázkov a zo zozbieraných poznámok vytvorili krásne práce, ktoré dotvorili kresbami. Za usilovnú prácu boli odmenení dobrou známkou.

Gratulujem, som na vás pyšná!

Mgr. Renáta Havrilová