Česko-slovenský projekt: Záložka do knihy spája školy

Aj tento školský rok sa žiaci 1.-5. ročníka zapojili do 10. ročníka Česko-slov. projektu: Záložka do knihy spája školy – List za listom – baví ma čítať. Ako partnerská škola nám bola pridelená ZŠ J.A. Komenského Kly okres Melník. S uvedenou školou sme sa skontaktovali prostredníctvom el. pošty, kde sme si dohodli výmenu ca. 150 ks záložiek. Týmto projektom sme chceli podporiť záujem žiakov o čítanie a vytvoriť priateľstvo medzi školami. Pri výrobe záložiek a čítaní kníh sme prežili veľa pekných a radostných chvíľ.

p.uč. O. Lipková