Projekty 3.B – Objavujeme neživú prírodu

Dňa 22.10.2019 sme mali v 3.B projektové vyučovanie – skĺbili sme všetky naše poznatky o vode.

Žiaci boli rozdelení do 4 tímov, v ktorých spolu vytvárali projekt k danej téme. Naučili sa pracovať v malej skupine. Pri práci použili svoje poznatky, prostredníctvom pripravených obrázkov, predmetov ako kamienok, drievko, korok, minca, guma, pastelka, krieda, papier, vata, sáčok … veď kreativite a fantázii sa medze nekladú … a pomocou farbičiek , fixiek a lepidla vytvorili krásne práce. Na konci hodiny svoje projekty obhájili pred celou triedou.

Niektorí žiaci si doma pripravili projekt „HAD“ , ktorým dokázali prúdenie vzduchu.

Všetci boli ohodnotení zaslúženou jednotkou.

Krásna práca, tretiaci! Som na vás veľmi pyšná.

Mgr. Renáta Havrilová