Preventívny program: Ako sa učiť – 5.A

Dňa 14.10.2019 sa konal pre našich piatakov preventívny program na tému: Ako sa učiť. Prostredníctvom programu si žiaci mohli osvojiť racionálne spôsoby učenia sa v rámci každodenných nárokov školy, ako aj v špecifických školských situáciách. Žiaci sa dozvedeli akým spôsobom môže byť učenie ovplyvňované a ako ho zmeniť vo svoj prospech. Besedu viedla pani psychologička Dominika Kissová z CPPPaP v Senci, za čo jej veľmi pekne ďakujeme.

Mgr. I.Pilinská