Chemická olympiáda – okresné, krajské kolo

Dňa 7.5. 2020 sa konala Chemická olympiáda – okresné kolo dištančnou formou. Zúčastnili sa ho aj naši žiaci, ktorí sa umiestnili: 4. miesto – Veronika Hajdu 9.A, 9. miesto – Sára Sedláková 9.A, 11. miesto – Matej Mikóczi 8.A. Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi a postúpili aj do krajského kola, ktoré sa opäť konalo dištančne dňa 28.5.2020. Všetci, Veronika Hajdu 9.A, Sára Sedláková 9.A aj Matej Mikóczi 8.A, sa v krajskom kole stali úspešnými riešiteľmi. Gratulujeme!

Mgr. I. Pilinská