Čitateľský oriešok 6 – Ocenenie nakladateľstva RAABE

6.ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko spoločne s partnermi, pozná svojich víťazov. Odborná porota i verejnosť určili tento rok víťazov spomedzi takmer
35 000 kresieb.

Ocenenie nakladateľstva RAABE – individuálne ceny pre žiakov

3. miesto získala šikovná prváčka z našej školy – TEREZKA GREGUŠOVÁ

Výtvarné práce žiakov v rámci 6. ročníka celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok hodnotili profesionálni výtvarníci – Zuzana a Rastislav Lukáčovci, ktorí sa venujú exteriérovej maľbe, ale rovnako tak aj maľbe portrétov, zátiší či ilustrovaniu kníh.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s koronavírusom, sa plánovaný záverečný ceremoniál v Zichyho paláci v Bratislave tento rok nekonal. Organizátor súťaže doručil zaslúženú cenu aj diplom prostredníctvom kuriérskej služby našej Terezke , ktorej srdečne GRATULUJEME!

Mgr. Renáta Havrilová