Beseda: Pravda o drogách – 8.A

14.11.2019 sa konala beseda pre 8.A na tému: Pravda o drogách. Žiaci sa mohli dozvedieť, čo všetko patrí medzi drogy, ako  vzniká drogová závislosť, jej  najčastejšie príčiny vzniku, aký je rozdiel medzi legálnymi a nelegálnymi drogami, ako drogy ovplyvňujú správanie … Prednášku žiakom prezentovala  organizácia: Slovensko bez drog.

koor. prevencie Mgr. I. Pilinská