LaBáK.net – prírodovedná súťaž – 3.B

Seminár LaBáK.net je online prírodovedná súťaž pre žiakov stredných, základných a materských škôl na Slovensku. Súťaž prebieha počas celého školského roka v rámci 4 súťažných kôl. Každé kolo tvorí niekoľko úloh, ktoré preveria vedomosti žiakov z oblasti matematiky, biológie, chémie a fyziky na netradičných a zaujímavých úlohách. 

Do tejto celoslovenskej prírodovednej súťaže sa zapojili všetci žiaci 3.B triedy, ktorí súťažia v 4 tímoch. Všetky tímy úspešne zvládli súťažné úlohy 1. kola, ktoré bolo ukončené 25.11.2019. Témou tohto kola bola SEVERNÁ A JUŽNÁ AMERIKA. Jednotlivé tímy hľadali na mape Ameriky všetky štáty, určovali cestu cez štáty, ktoré dokážeme prejsť suchou nohou (bez použitia leteckej alebo vodnej dopravy), cez google.maps všetci z daných tímov navštívili náhodné miesto tohto kontinentu, ktoré porovnávali s prírodnou scenériou v obci, kde žijú. Jednotlivci navštívili Kanadu, USA, Mexiko, Paraguay, Argentínu, Brazíliu, Guatemalu, Bolíviu a Kolumbiu. Navštívené miesta museli výtvarne stvárniť a nejakým spôsobom dotvoriť. Žiaci väčšinou použili plastelínu a figúrky zo spoločenských hier. Nakoľko dochádza v Amerike k častým zemetraseniam, poslednou úlohou bolo v tímoch zostrojiť jednoduchý SEIZMOGRAF a predviesť, ako pracuje, keď dochádza k zemetraseniu.

Veľmi pekná práca, tretiaci. Som na vás veľmi pyšná!

Mgr. Renáta Havrilová