Beseda: Nástrahy na železniciach 3.A + 3.B

15.1.2020 mali tretiaci besedu na tému: Nástrahy na železniciach. Besedu viedla pani policajtka  por. Mgr. Michaela Petrášová z PZ Senec. Žiaci sa cez príbehy chlapca Oliho mohli dozvedieť ako sa správať na železničných priecestiach alebo v ich blízkosti, čo je potrebné dodržiavať, aké dopravné značky majú poznať, čo znamenajú.

koor. prevencie Mgr. I. Pilinská