Beseda s CPPPaP: A dosť!

3.12.2019 v 7.A a 10.12.2019 v 7.B sa uskutočnila beseda s CPPPaP s názvom: A dosť! Beseda bola zameraná na prevenciu pred šikanovaním. Žiaci sa porozprávali s pani psychologičkou o agresívnych prejavoch niektorých ľudí, o krátkodobom ubližovaní , vydieraní či vyhrážaní.

Mgr. I. Pilinská (koor. prevencie)