Projekt: Krimichémia

Dňa 8.11.2019 sa zúčastnili naše žiačky: Veronika Hajdu (9.A) a Sára Sedláková (9.A) už 10. ročníka súťažného projektu: Krimichémia, kde na pozadí kriminálnej zápletky riešia žiaci rôzne chemické úlohy. Dievčatá ako jeden tím, bravúrne zvládli analyzovať vzorky na princípe odmernej analýzy, spektrofotometrie či dôkazu katiónov kovov a funkčných skupín organických zlúčenín. Ešte ich čaká druhá časť projektu, kde na základe danej chemickej analýzy musia pred súdom, podať dôkaz a usvedčiť obžalovaného. Chemická analýza prebiehala v laboratóriách SOŠ chemickej vo Vlčom hrdle v Bratislave.

Obom dievčatám držíme palce.

Mgr. I. Pilinská