O MYŠKE – bábkové divadlo v podaní žiakov našej školy

Dňa 5. decembra 2019 nás čakalo milé prekvapenie. Žiaci z našej školy, ktorí navštevujú hudobno-dramatický krúžok pod vedením pani Kvetky Kmotorkovej, nám pripravili bábkové predstavenie. Dvakrát nám zahrali rozprávku O MYŠKE, pričom každé predstavenie bolo v inom hereckom obsadení. Najprv si ho pozreli prváci a druháci, a potom boli divákmi tretiaci a štvrtáci. Predstavenie malo veľký úspech. Na záver si niektorí diváci mohli vyskúšať rolu bábkoherca a skúsili svojim hlasom oživiť bábky zvierat.

ĎAKUJEME!

Mgr. Renáta Havrilová