Červená stužka

1. December,  je Medzinárodný deň boja proti AIDS. Každoročne sa touto chorobou nakazí až 1,9 milióna ľudí na celom svete. Dodnes však AIDS nevieme vyliečiť. Naša škola sa aj tento rok zapojila do kampane boja proti AIDS. Jej cieľom je vyjadriť   záujem a solidaritu s ľuďmi nakazenými touto chorobou a vyjadriť nádej, že ju raz  porazíme. Symbolom svetového dňa boja proti AIDS je červená stužka, ktorú sme si urobili pri danej príležitosti. Naši žiaci oblečení v červenom spolu s učiteľmi vytvorili v telocvični počas veľkej prestávky zo seba „živú červenú stužku“.

Ďakujeme všetkým za podporu kampane.

 Mgr. I. Pilinská (koor. prev.)