Preventívny projekt: Póla radí deťom

V dňoch 15.1, 29.1, 5.2 a 12.2.2020 mali 2.A štyri stretnutia preventívneho projektu ,,Póla radí deťom“, ktorý viedla pani policajtka por. Mgr. Michaela Petrášová z PZ Senec. Jeho úlohou je naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci, poskytnúť i tejto vekovej kategórii informácie zamerané na zvyšovanie ich právneho a sociálneho vedomia. Prostredníctvom tohto projektu sú deti primeraným spôsobom informované o rizikách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť. Žiaci dostávajú informácie o dopravných predpisoch, závislostiach, šikane, práci polície  hravou formou prostredníctvom pracovného listu.

koor. prevencie Mgr. I. Pilinská