VIANOČNÁ AKADÉMIA

Blížiace sa Vianoce – najkrajšie sviatky roka – si pripomenuli aj naši žiaci. Dňa 19.12.2019 predviedli pod vedením svojich pani učiteliek a pani vychovávateliek krásny vianočný program. Po úvodnom príhovore pani riaditeľky Mgr. Zuzany Sarkovej a pána starostu Ing. Istvána Pomichala, PhD, zaznel zvučný spev, veselé tance, smiech, koledy a vinše, ktoré vystriedali aj anglické verše, či známe vianočné melódie a piesne. Na záver programu, ktorý sa divákom veľmi páčil, si všetci zaspievali Vianočný hymnus a Hymnu školy.

PRAJEME KRÁSNE VIANOČNÉ SVIATKY A ÚSPEŠNÝ NOVÝ ROK 2020.

ZŠ Tomášov