Preventívny projekt: Detská policajná akadémia – 6.B + 6.A

V dňoch 15.1, 22.1, 29.1, 5.2 a 12.2.2020 mali  6.A a 6.B päť stretnutí preventívneho projektu s názvom Detská policajná akadémia. Primárnou úlohou projektu je prevencia kriminality. Sekundárnou úlohou je predchádzanie inej protispoločenskej činnosti a sociálno-patologických javov a výchova zodpovednosti za vlastné správanie a konanie. Projekt poskytuje deťom rady ako sa nestať obeťou trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod. Kľúčovými postavami pracovného zošita sú kreslené postavičky. Chlapec – Krištof, dievča – Agáta a ich štvornohý kamarát pes – Max, prostredníctvom príbehov, dialógov a úloh poskytujú deťom informácie k jednotlivým témam pracovných listov. Projekt vedie pani policajtka  por. Mgr. Michaela Petrášová z PZ Senec.

koor. prevencie Mgr. I. Pilinská