Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

Dňa 30.06.2020 sa na školskom dvore uskutočnilo slávnostné ukončenie šk.r. 2019/2020.
Po odznení našej hymny sa k všetkým prítomným prihovorila p. riaditeľka  Mgr. Zuzana Sarková, zaslúženú pochvalu a knižnú odmenu dostali  najlepší žiaci a športovci našej školy. S našimi žiakmi a s deviatakmi sa rozlúčil aj pán starosta Ing. István Pomichal, PhD.  Na záver nás deviataci prekvapili krátkym programom.

Milí rodičia a žiaci!
Prajeme Vám, aby ste si cez prázdniny dobre oddýchli, načerpali novú silu a energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí a miest na našej krásnej modrej planéte.
Získajte veľa nezabudnuteľných zážitkov, skúseností a priateľstiev, ktoré Vás obohatia a naplnia. Dovidenia v septembri.  

Kolektív ZŠ v Tomášove