Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

Dňa 2. septembra 2019 sa znova otvorili brány našej školy. Počasie nám neprialo, tak sme sa zhromažďovali v jednotlivých triedach našej školy.  Prostredníctvom školského rozhlasu nás privítala  pani riaditeľka Mgr. Zuzana Sarková. Po odznení HYMNY Slovenskej republiky, všetkých žiakov a pedagógov, všetkých rodičov a hlavne nových prváčikov privítal aj pán starosta Ing. István Pomichal, PhD. Každému zaprial veľa úspechov a úspešný štart do nového školského roka.