Súťaž o najkrajšiu nástenku

V novembri vyhlásil Školský parlament (ŠP) v každej triede našej školy súťaž o „NAJKRAJŠIU TRIEDU“. Dňa 15.11.2019  sa členovia parlamentu zapojili do bodovania tried. Hodnotili a zapisovali body v rozmedzí 1 až 5 podľa kritérií: celková čistota triedy, lavíc, separovanie odpadu a aktuálnosť nástenky. Žiaci sa v triedach naozaj veľmi snažili, triedy boli upratané, čisté a s krásnymi jesennými nástenkami. Vyhrať však mohla len jedna trieda za 1.stupeň a 1 trieda za 2.stupeň. Po spočítaní všetkých bodov sa na prvých troch miestach umiestnili tieto triedy:

          1.stupeň: 1.miesto  3.B – 44 b

                            2.miesto  2.A, 3.A – 43 b

                            3.miesto  2.B, 1.B, 4.A – 42 b    

        2.stupeň: 1.miesto  5.A – 43 b

                            2.miesto  7.A, 8.A – 40 b

                            3.miesto  6.A, 6.B – 38 b    

Všetky triedy, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach dostali diplom a motiváciu do ďalšej práce. Keďže táto súťaž nebola posledná a čaká nás ešte veľa ďalších, tak verím, že v duchu hesla „Na poriadok a čistotu – máme chuť a ochotu“ sa budeme všetci snažiť, aby sme sa vo svojich triedach cítili čo najlepšieJ

                                                                                           Koordinátorka ŠP  Mgr.Silvia Rajnohová