Beseda s CPPPaP: Predsudky vs. tolerancia – 8.A

Dňa 7.11.2019 mali 8.A besedu na tému: Predsudky vs. tolerancia. Cieľom programu bolo podporiť u detí uvedomenie si vlastných predsudkov a postojov voči menšinám a marginalizovaným skupinám. Rozprávali sa aj o tom, prečo je nesprávne sa navzájom odsudzovať, čoho sa najviac boja, kde chcú žiť a v čom sa chcú zlepšiť. Besedu viedla pani psychologička Dominika Kissová z CPPPaP v Senci.

Mgr. I. Pilinská (koor. prevencie)