Program AIESEC

V dňoch 4.2-7.2.2020 sa uskutočnil pobyt zahraničných lektorov  programu AIESEC, ktorých  cieľom bolo rozvíjať líderský potenciál našich žiakov, podporiť  a aktívne rozvíjať komunikáciu v anglickom jazyku a zároveň predstaviť kultúru a zvyklosti svojej domovskej krajiny. Žiaci sa aktívne zapájali do programov , súťažili a spoznávali tradície cudzích krajín.

Mgr. Bereczková-Mareková, Mgr. Rajnohová