OZNAMY šk. rok 2022/2023

Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023 bude

30. júna 2023  od 7.30 – 8.45 hod. v areáli školy.

ŠKD bude v prevádzke do 10.30 hod.


Zápis detí do 1. ročníka
Základnej školy v Tomášove na školský rok 2023/2024

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA TU

podrobné informácie TU


Vianočné prázdniny:             23.12.2022  –  6.1.2023 (piatok)

Vyučovanie sa začína:           9.1.2023 (pondelok)


Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
šťastný a úspešný nový rok 2023
Vám praje
kolektív zamestnancov ZŠ Tomášov


O Z N Á M E N I E  

Základná škola, Školská 7, Tomášov, zastúpená riaditeľkou školy Mgr. Zuzanou Sarkovou, z dôvodu pretrvávajúcej vysokej chorobnosti žiakov a pedagógov na chrípku a ochorenia dýchacích ciest po konzultácii s RÚVZ Bratislava a so súhlasom zriaďovateľa , na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa Čl. 5 ods.(2) bodu c) Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2002–R

prerušuje výchovno-vzdelávací proces

s účinnosťou

od 9.12.2022 do 13.12.2022 vrátane.

Výchovno-vzdelávací proces sa začne od 14.12.2022.

Mgr. Zuzana Sarková, riaditeľka ZŠ


Riaditeľstvo ZŠ v Tomášove oznamuje, že

slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 bude v pondelok,
5. septembra 2022
o 8.00 hod. na multifunkčnom ihrisku v areáli školy.

Vstup do areálu bude bránou ZŠ s VJM. Po slávnostnom otvorení sa žiaci presunú do tried,
kde budú triednické hodiny.

V utorok žiaci si prinesú prezuvky a prevezmú si učebnice.
Vyučovanie podľa rozvrhu sa začne v stredu, 7. 9. 2022.

Vedenie ZŠ

Na obedy môžu rodičia prihlásiť svoje deti v školskej jedálni od 24.8.2022 osobne, prostredníctvom e-mailu:  kuchyna@tomasov.sk,
alebo telefonicky na t. č.: 02/459-58-120; 0903631131.


Letné prázdniny od 01.07.2022 do 31.08.2022

Úradné hodiny:
25.07.2022 – od 8.30 do 12.00 hod.
01.08.2022 – od 8.30 do 12.00 hod.
08.08.2022 – od 8.30 do 12.00 hod.
15.08.2022 – od 8.30 do 12.00 hod.
22. – 31.08.2022 – od 8.30 do 12.00 hod.


Odporúčané (nie povinné) školské potreby pre žiakov jednotlivých ročníkov:
Presné a podrobné informácie dostanú žiaci na prvých vyučovacích hodinách.

1. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
2. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
3. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
4. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
5. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
6. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
7. ročník_Základné odporúčané šk. poreby
8. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
9. ročník_Základné odporúčané šk. potrebyOZNAMY šk. rok 2022/2023

OZNAMY šk. rok 2021/2022

OZNAMY šk. rok 2020/2021

OZNAMY šk rok 2019/2020

OZNAMY šk. rok 2018/2019

OZNAMY šk. rok 2017/2018

OZNAMY šk. rok 2016/2017

OZNAMY šk. rok 2015/2016