OZNAMY 2021/2022

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 bude

30. júna 2022 o 8.00 hod. v Kultúrnom dome v Tomášove.


Riaditeľka Základnej školy, Školská 7, Tomášov, v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008    Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 3 ods. 9 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje voľno z vyučovania na dni 28.-29.6.2022 (utorok, streda) žiakom 5. – 9. ročníka Základnej školy, Školská 7, Tomášov, z dôvodu pokračujúcich stavebných prác a uzavretia priestorov školy a súčasne mimoriadneho tepla a výstrahy SHMÚ pre vysoké teploty.

Zápis detí do prvého ročníka ZŠ v Tomášove na školský rok 2022/2023 bol ukončený.


Zápis do 1.ročníka ZŠ v Tomášove

Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v Tomášove na školský rok 2022/2023 sa uskutoční nasledovne:
 1. Zákonný zástupca predškoláka vyplní elektronickú prihlášku do 3. apríla 2022.
 2. Po spracovaní všetkých podaných prihlášok, najneskôr 2 dni pred zápisom, škola prostredníctvom e-mailovej správy oznámi zákonným zástupcom presný termín zápisu.Miesto a termín konania: Základná škola, Školská 7, Tomášov, 6. alebo 7. apríla 2022, presný dátum a čas bude určený pre každé dieťa individuálne a bude zaslaný e-mailom Podmienka vstupu: riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora, povinnosť sa nevzťahuje na deti do 6 rokov veku Účastníci konania: zákonní zástupcovia s dieťaťom Predložiť k nahliadnutiu: občianske preukazy zákonných zástupcov, rodný list predškoláka, ak máte – správy z CPPPaP alebo CŠPP.
Prihlasujú sa deti narodené do 31. augusta 2016. Zapísané bude len dieťa, ktorého rodičia vyplnia elektronickú prihlášku (TU).
Termín jarných prázdnin: od 28. februára 2022  do 4. marca 2022. Začiatok vyučovania po prázdninách:

7. marca 2022.

Mgr. Zuzana Sarková riaditeľka ZŠ

Aktuálna organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu Riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v:
 1. 5. B triede s účinnosťou od 22. do 26. februára 2022 (vrátane)
 2. 6. A triede s účinnosťou od 22. do 26. februára 2022 (vrátane)
 3. 8. A triede s účinnosťou od 22. do 26. februára 2022 (vrátane)
 4. 9. B triede s účinnosťou od 22. do 26. februára 2022 (vrátane),
na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/21911:1-A1810. Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou: 1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams  v hore uvedených triedach s prerušeným prezenčným vyučovaním, v ktorých sa vyskytla osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 a triedy musia ísť do 5-dňovej karantény od posledného kontaktu s pozitívnou osobou (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). 2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach ZŠ. Mgr. Zuzana Sarková riaditeľka ZŠ
Aktuálna organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu Riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v:
 1. 5. A triede s účinnosťou od 19. do 23. februára 2022 (vrátane),
 2. 2. B triede s účinnosťou od 18. do 22. februára 2022 (vrátane),
 3. 9. A triede s účinnosťou od 18. do 22. februára 2022 (vrátane)
 4. 6. B triede s účinnosťou od 17. do 21. februára 2022 (vrátane),
na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/21911:1-A1810. Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou: 1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams  v 5. A, 2. B, 9. A a 6. B triede, v ktorých sa vyskytla osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 a triedy musia ísť do 5-dňovej karantény od posledného kontaktu s pozitívnou osobou (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). 2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach ZŠ. Mgr. Zuzana Sarková riaditeľka ZŠ
Aktuálna organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu Riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v:
 1. 9. B triede s účinnosťou od 15. do 19. februára 2022 (vrátane),
 2. 8. B triede s účinnosťou od 14. do 18. februára 2022 (vrátane),
 3. 5. B triede s účinnosťou od 12. do 16. februára 2022 (vrátane),
 4. 8. A triede s účinnosťou od 11. do 15. februára 2022 (vrátane),
 5. 4. A triede s účinnosťou od 14. do 15. februára 2022 (vrátane),
 6. 4. B triede s účinnosťou od 14. do 15. februára 2022 (vrátane),
na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/21911:1-A1810. Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou: 1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams  v v 4. B, 4. A, 8. A, 5. B, 8. B a 9. B triede, v ktorých sa vyskytla osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 a triedy musia ísť do 5-dňovej karantény od posledného kontaktu s pozitívnou osobou (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). 2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach ZŠ. Mgr. Zuzana Sarková riaditeľka ZŠ
Aktuálna organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu Riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v:
 1. 2. B triede s účinnosťou od 10. do 13. februára 2022 (vrátane),
 2. 7. A triede s účinnosťou od 10. do 14. februára 2022 (vrátane),
na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/21911:1-A1810. Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou: 1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams  v 2. B a 7. A triede, v ktorých sa vyskytla osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 a triedy musia ísť do 5-dňovej karantény od posledného kontaktu s pozitívnou osobou (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). 2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach ZŠ. Mgr. Zuzana Sarková riaditeľka ZŠ
Aktuálna organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu Riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v:
 1. 8. B triede s účinnosťou od 9. do 12. februára 2022 (vrátane)
 2. 5. A triede s účinnosťou od 9. do 12. februára 2022 (vrátane)
na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/21911:1-A1810. Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou: 1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams  v 8. B a 5. A triede, v ktorej sa vyskytla osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do 5-dňovej karantény od posledného kontaktu s pozitívnou osobou (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). 2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach ZŠ. Mgr. Zuzana Sarková riaditeľka ZŠ
Aktuálna organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu Riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v:
 1. 9. B triede s účinnosťou od 3. do 7. februára 2022 (vrátane)
 2. 4. B triede s účinnosťou od 1. do 5. februára 2022 (vrátane)
na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/21911:1-A1810. Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou: 1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams  v 9. B a 4. B triede, v ktorej sa vyskytla osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do 5-dňovej karantény od posledného kontaktu s pozitívnou osobou (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). 2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach ZŠ. Mgr. Zuzana Sarková riaditeľka ZŠ
Aktuálna organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu Riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v:
 1. 8. A triede s účinnosťou od 26. do 30. januára 2022 (vrátane, 5 dní podľa vyhlášky ÚVZ SR č.7/2022)
 2. 7. A triede s účinnosťou od 25. do 29. januára 2022 (vrátane, 5 dní podľa vyhlášky ÚVZ SR č.7/2022)
 3. 8. B triede s účinnosťou od 22. do 31. januára 2022 (vrátane)
 4. 1. B triede s účinnosťou od 22. do 31. januára 2022 (vrátane)
 5. 5. A triede s účinnosťou od 21. do 30. januára 2022 (vrátane)
 6. 5. B triede s účinnosťou od 21. do 30. januára 2022 (vrátane)
 7. 6. A triede s účinnosťou od 21. do 30. januára 2022 (vrátane)
 8. 9. A triede s účinnosťou od 21. do 30. januára 2022 (vrátane)
 9. 9. B triede s účinnosťou od 20. do 29. januára 2022 (vrátane)
 10. 4. B triede s účinnosťou od 19. do 28. januára 2022 (vrátane)
na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/21911:1-A1810. Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou: 1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams  v 1. B, 5. A, 5. B, 6. A., 9. A, 9. B  a 4. B triede, v ktorých sa vyskytla osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do 10 alebo po novom do 5-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).  10 dňovú karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19. 2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach ZŠ. Mgr. Zuzana Sarková riaditeľka ZŠ
Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu Riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v:
 1. 9. B triede s účinnosťou od 20. do 29. januára 2022 (vrátane)
 2. 4. B triede s účinnosťou od 19. do 28. januára 2022 (vrátane)
 3. 7. A triede s účinnosťou od 14. do 23. januára 2022 (vrátane)
na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/21911:1-A1810. Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou: 1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams  v 9. B, 4. B  a 7. A triede, v ktorých sa vyskytol žiak/žiačka pozitívny na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19. 2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach ZŠ. Mgr. Zuzana Sarková riaditeľka ZŠ
Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu Riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v:
 1. 7. A triede s účinnosťou od 14. do 23. januára 2022 (vrátane)
 2. 4. B triede s účinnosťou od 19. do 28. januára 2022 (vrátane) – na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/21911:1-A1810.
Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou: 1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams  v 7. A a  4. B triede, v ktorých sa vyskytol žiak/žiačka pozitívny na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19. 2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach ZŠ. Mgr. Zuzana Sarková riaditeľka ZŠ
Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu Riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v 7. A triede s účinnosťou od 14. do 23. januára 2022(vrátane), na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/21911:1-A1810. Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou: 1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams  v 7. A triede, v ktorej sa vyskytol žiak/žiačka pozitívny na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). 2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach ZŠ. Mgr. Zuzana Sarková riaditeľka ZŠ
Termín vianočných prázdnin: od 20. novembra 2021  do 7. januára 2022. Začiatok vyučovania po prázdninách: 10. januára 2022.
Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu Riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v:
 1. 2. A triede s účinnosťou od 16. do 18. decembra 2021 (vrátane) 4. B triede s účinnosťou od 09. do 18. decembra 2021 (vrátane) – na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/21911:1-A1810,
 2.  všetkých triedach II. stupňa ZŠ s účinnosťou od 06. decembra 2021  – na základe vyhlášky č. 276 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava a s účinnosťou od 13. decembra 2021 na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/21911:2-A1810
Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou: 1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams  v 2. A a  4. B triede, v ktorých sa vyskytol žiak/žiačka pozitívny na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19. 2. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams  vo všetkých triedach II. st. ZŠ. 3. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach I. st. ZŠ. Mgr. Zuzana Sarková riaditeľka ZŠ
Organizácia výchovno- vzdelávacieho procesu Na základe Vyhlášky č.276 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava bude mimoriadne prerušené školské vyučovanie v škole v triedach na II. stupni základnej školy s účinnosťou od 6. decembra 2021 Žiaci II. stupňa sa budú vzdelávať dištančne formou on-line hodín cez MS Teams. Žiaci I. stupňa základnej školy sa budú naďalej vzdelávať prezenčne (v škole – ako do teraz). Mgr. Zuzana Sarková Riaditeľka ZŠ
Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu Z dôvodu potvrdenia pozitívneho výsledku testu na COVID-19 u nášho ďalšieho žiaka, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 a so súhlasom zriaďovateľa školy, Obce Tomášov, riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v triedach:
 1.  1.A trieda s účinnosťou od 22.11. do 01.12.2021 (vrátane)
 2.  4.A trieda s účinnosťou od 26.11. do 05.12.2021 (vrátane).
Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou: 1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams v 1.A a vo 4. A triede, v ktorých sa vyskytol žiak/žiačka pozitívny na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19. 2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach školy. Mgr. Zuzana Sarková Riaditeľka ZŠ
Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 22.11. – 01.12.2021 Z dôvodu potvrdenia pozitívneho výsledku testu na COVID-19 u našej žiačky, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 a so súhlasom zriaďovateľa školy, Obce Tomášov, riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v 1. A triede s účinnosťou od 22. novembra do 01. decembra 2021 (vrátane). Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou: 1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams v 1. A triede, v ktorej sa vyskytol žiak pozitívny na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19. 2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach školy. Mgr. Zuzana Sarková Riaditeľka ZŠ
Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu Z dôvodu potvrdenia pozitívneho výsledku testu na COVID-19 u nášho ďalšieho žiaka, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 a so súhlasom zriaďovateľa školy, Obce Tomášov, riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v triedach:
 1.  4.A trieda s účinnosťou od 10. do 19. novembra 2021 (vrátane)
 2.  8.A trieda s účinnosťou od 11. do 20. novembra 2021 (vrátane).
Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou: 1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams vo 4. A a 8. A triede, v ktorých sa vyskytol žiak/žiačka pozitívny na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19. 2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach školy. Mgr. Zuzana Sarková Riaditeľka ZŠ
Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 10.11. – 19.11.2021 Z dôvodu potvrdenia pozitívneho výsledku testu na COVID-19 u našej žiačky, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 a so súhlasom zriaďovateľa školy, Obce Tomášov, riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole vo 4. A triede s účinnosťou od 10. do 19. novembra 2021 (vrátane). Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou: 1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams vo 4. A triede, v ktorej sa vyskytol žiak pozitívny na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19. 2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach školy. Mgr. Zuzana Sarková Riaditeľka ZŠ
Riaditeľka školy obnovuje prezenčné školské vyučovanie (v škole) vo všetkých triedach školy s účinnosťou od 08. novembra 2021.
Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 27.10. – 05.11.2021 Na základe potvrdenia pozitívneho výsledku testu na COVID-19 u jedného žiaka, škola postupuje podľa aktuálneho Školského semaforu 2021/2022 – oranžová fáza. Riaditeľka školy po informovaní zriaďovateľa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v 8. B triede s účinnosťou od 27. októbra do 05. novembra 2021 (vrátane). Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou:
 1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams v 8. B triede, v ktorej sa vyskytol žiak pozitívny na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19.
 2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach školy.

Otvorenie školského roka 2021/2022

Riaditeľstvo ZŠ v Tomášove oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude 2. septembra 2021 o 8,00 hodine v areáli Základnej školy na Školskej ulici. Na obedy môžu rodičia prihlásiť svoje deti v školskej jedálni, od 24.8.2021 na t.č. 02/459-58-120. Vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD sa začína 3. 9.2021. Po príchode do areálu školy prosíme udržiavať odporúčané odstupy. Podrobné informácie _ 24.08.2021 Vstup_do_školy Vyhlásenie_bezpríznakovosť
Odporúčané (nie povinné) školské potreby pre žiakov jednotlivých ročníkov: Presné a podrobné informácie dostanú žiaci na prvých vyučovacích hodinách. 1. ročník_Základné odporúčané šk. potreby 2. ročník_Základné odporúčané šk. potreby 3. ročník_Základné odporúčané šk. potreby 4. ročník_Základné odporúčané šk. potreby 5. ročník_Základné odporúčané šk. potreby 6. ročník_Základné odporúčané šk. potreby 7. ročník_Základné odporúčané šk. poreby 8. ročník_Základné odporúčané šk. potreby 9. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
( Návod na používanie MS Teams: https://www.youtube.com/watch?v=ettrmHeMEIE )