Projekt Educate Slovakia

Projekt Educate Slovakia je organizovaný pod záštitou Ministerstva školstva prostredníctvom organizácie AIESEC, ktorá je najväčšia medzinárodná študentmi riadená organizácia na svete. Je zameraný na zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania mládeže prostredníctvom medzinárodného prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu.

Pozostáva z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého prichádzajú stážisti z rôznych častí sveta viesť prednášky a interaktívne workshopy, ktoré za aktívneho používania anglického jazyka rozvíjajú u žiakov sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti.

Aisec – 4. – 7.2.2020

Aisec – 4.2-15.2.2019

Aisec – 02.2018

Aisec – 13. – 17.2.2017