Projekt EDUCATE Slovakia 4.2-15.2.2019

V dňoch 4.2-15.2.2019 prebiehal na našej škole projekt Educate – pobyt lektorov AIESEC , ktorí pre žiakov 2. stupňa zabezečili prezentácie počas ktorých sa žiaci oboznámili s tradíciami, kultúrou a zvykmi krajín z ktorej lektori pochádzajú. Vyučovací proces bol obohatený o rôzne hry v Anglickom jazyku a žiaci sa mohli zapojiť do aktívnej komunikácie. Lektori sa oboznámili s “ bežným školským životom“ na našej škole, navštívili obecný úrad , kde sa mohli dozvedieť zaujímavé informácie z histórie našej obce a taktiež navštívili aj známy kaštiel Majorháza, ktorý sa im veľmi páčil.

Mgr. Rajnohová,Mgr. Bereczková Mareková