Krúžky 2018/2019

Žiaci majú možnosť v šk.r. 2018/2019 pracovať v týchto záujmových útvaroch

(finančné zabezpečenie cez vzdelávacie poukazy)

1. Angličtina hrou (1. roč.) –      Mgr. L. Tvarušková

Streda:        12:10   –  14:10
Štvrtok        12:10   –   14:10


Naša škola spolupracuje aj s inými subjektmi, ktoré poskytujú výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity v priestoroch a areáli školy (hradené z vlastných prostriedkov):

1. ZUŠ Ivanka pri Dunaji – Výtvarná výchova

Vedúci krúžku: Mgr. Iveta Gavulová:

Utorok,             13:00  –  17:00
Štvrtok             13:00  –  16:00

Vedúci krúžku:  Monika Zacká:

Štvrtok             13:00  –  17:00
Piatok               13:00   –  16:30

tel.č.: 02/45943970
e-mail: zus.ivanka.gavulova@zoznam.sk
www.zusivankapridunaji.sk


2. Šach (zadarmo):      

Utorok             13:10  –  15:10

Vedúci krúžku: p. Gabriel Mózes, tel. č.: 02/45958132 (do školy)


3. Moderný tanec HIP-HOP

Piatok              13:00  –  14:00

Vedúci krúžku: Roman ESI Takács, tel.č.: 0919220771
e-mail: tanec.esi@gmail.com


4. Small Danube Academy – Angličtina:

Streda              13:30  –   14:15 (4. roč.)      14:20  –  15:05 (5.. roč.)
Štvrtok            13:30  –  14:15 (3. roč.)

Vedúci krúžku: Jon Howkin, tel.č.: 0910308661,
e-mail: smalldanubeacademy@gmail.com
 www.sdla.sk


5. Lukostreľba:

piatok              14:00  –  16:00

Vedúci krúžku:  Ľuboš Diňa, tel.č.: 0905461897
e-mail: stredoveknazivo@gmail.com
www.stredoveknazivo.sk


Krúžky šk. rok 2018/2019

Krúžky šk. rok 2017/2018

Krúžky šk. rok 2016/2017

Krúžky šk. rok 2015/2016