Krúžky 2017/2018

Žiaci majú možnosť v šk.r. 2017/2018 pracovať v týchto záujmových útvaroch

(finančné zabezpečenie cez vzdelávacie poukazy)

1. Angličtina hrou (1. roč.) –      Mgr. L. Tvarušková

Utorok:                                                        Štvrtok:
I. A  11:20   –  12:05                                 I. A  11:20   –  12:05
I. B  12:20   –   13:05                                 I. B  12:20   –   13:05


2. Cvičenia z MAT – 9. roč. – Mgr. F. Mészáros         Streda:     12:10 – 14:00


3. Športový krúžok 

     FLORBAL  (5.-6.roč.):         Mgr. S. Minčík         Utorok:        13:30 – 15:00


4. Športový krúžok

      FLORBAL  (7.-9.roč.):        Mgr. S. Minčík         Štvrtok:       14:00 – 15:30


 

Naša škola spolupracuje aj s inými subjektmi, ktoré poskytujú výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity v priestoroch a areáli školy (hradené z vlastných prostriedkov):

1. ZUŠ Ivanka pri Dunaji – Výtvarná výchova

Utorok             13:00  –  17:00
Štvrtok             13:00  –  16:00
Piatok               13:00   –  16:30

Vedúci krúžku: Mgr. Iveta Gavulová,  tel.č.: 02/45943970
e-mail: zus.ivanka.gavulova@zoznam.sk
www.zusivankapridunaji.sk


2. Šach (zadarmo):      

Utorok             13:10  –  15:10

Vedúci krúžku: p. Gabriel Mózes, tel. č.: 02/45958132 (do školy)


3. Ľudový tanec

Utorok            13:30  –  14:30

Vedúci krúžku: Mgr. art. Alena Bucová, tel.č.: 0905747245
e-mail: alena.plackova@gmail.com


5. Moderný tanec HIP-HOP

Piatok              13:00  –  14:00

Vedúci krúžku: Roman ESI Takács, tel.č.: 0919220771
e-mail: tanec.esi@gmail.com


6. Small Danube Academy – Angličtina:

Streda              13:30  –   14:15       14:15  –  15:00
Štvrtok            13:30  –  14:15

Vedúci krúžku: Jon Howkin, tel.č.: 0910308661,
e-mail: smalldanubeacademy@gmail.com
 www.sdla.sk


7. Lukostreľba:

piatok              13:10  –  16:10

Vedúci krúžku:  Ľuboš Diňa, tel.č.: 0905461897
e-mail: stredoveknazivo@gmail.com
www.stredoveknazivo.sk