Čitateľský oriešok

Čitateľský oriešok je celoslovenská súťaž pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl. Cieľom súťaže je rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu.

Žiaci na prvom stupni spolu so svojimi učiteľmi čítajú pútavé príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta na hodinách a následne odpovedajú na kontrolné otázky, či prečítanému textu aj porozumeli. Tým sa však zábava nekončí. Súťaž vyvrcholí tým, že žiaci musia dva prečítané príbehy pomocou svojej fantázie a výtvarných zručností premeniť do podoby jedného jediného výkresu.

Čitateľský oriešok 9

Čitateľský oriešok 8

Čitateľský oriešok 7

Čitateľský oriešok 7

Čitateľský oriešok 6

Čitateľský oriešok 5

Čitateľský oriešok 4

Čitateľský oriešok 6 – Ocenenie nakladateľstva RAABE