Čitateľský oriešok 6

Cieľom súťaže je rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu.

Tento školský rok sa do súťaže zapojli všetci žiaci z 1. stupňa našej základnej školy.

V celoslovenskom meradle – TEREZKA GREGUšOVÁ z 1.B získala 3. miesto vo svojej kategórii.

Tento školský rok postúpili do finále aj práce žiakov:

Petronela Nagyová 1.B
https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2756990361005483/2756996104338242/?type=3&theater

Bianca Anošiová 1.B
https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2756990361005483/2757004011004118/?type=3&theater

Terezka Gregušová 1.B
https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2756990361005483/2757007424337110/?type=3&theater

Dominik Sziráki 2.A
https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2758982364139616/2758993097471876/?type=3&theat

Petra Remešová 2.B
https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2758982364139616/2758994544138398/?type=3&theater

Samuel Žec 2.A
https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2758982364139616/2758999204137932/?type=3&theater

Michaela Čičáková 3.B
https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2759483124089540/2759488767422309/?type=3&theater

Gratulujem!

Mgr. Renáta Havrilová