NOC VÝSKUMNÍKOV

Európska noc výskumníkov je projekt na podporu výskumu, vývoja a inovácií. Sú to témy blízke Microsoftu, ktorý inovuje v mnohých oblastiach a aktívne podporuje v inováciách aj iných. Vo svojom programe Microsoft for Startups pomáha startupom rásť, na slovenských aj českých školách pomáha modernizovať proces vzdelávania a aktívne pracuje na mnohých projektoch, kde inovácie podnecujú udržateľnosť.

NOC VÝSKUMNÍKOV 2021

NOC VÝSKUMNÍKOV 2022