Zmluvy za rok 2023

Darovacia zmluva
Výbor ZRPŠ pri ZŠ, Školská 7, 900 44 Tomášov
Podpísaná 23.10.2023
Otvoriť dokument: PDF dokument

Dohoda o poskytovaní priestorov na vyučovanie záujmových kurzov ENJOY creativity, Okružná 12, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 5164675
Podpísaná 16.10.2023
Otvoriť dokument: PDF dokument

Zmluva o nájme nebytových priestorov
Obec Tomášov- Obecný úrad, ul. 1. mája č.5, 900 44 Tomášov
IČO: 00305120
Podpísaná 1.10.2023
Otvoriť dokument: PDF dokument