Woca-Bee

Woca-Bee je jazyková aplikácia pre žiakov, ktorí sa učia cudzí jazyk. Žiaci si nenásilnou formou opakujú slovíčka, ale aj celé vety. Učiteľ zadáva žiakom tzv.balíky, ktoré si vytvára buď sám alebo čerpá z fondu nahratých učebníc, ktoré ponúka aplikácia. Na našej škole pracujú s aplikáciou žiaci III.A III. B triedy s pani uč. Havrilovou a Melkovou. Aplikácia z učebníc Family and Friends vytvorí sumár slovíčok alebo viet, ktoré priamo korešpondujú s učebnicou. Učiteľ počas online vyučovania môže zadávať aj online písomky, testy a aj online hry (minimálny počet hráčov 2). Slovíčka si žiaci cvičia nie len vizuálne ale aj sluchovo. Woca-Bee tím motivuje žiakov aj k zapojeniu sa do rôznych súťaží tzv. šampionátov.

WocaBee – vyhodnotenie súťaže o WocaPoints (2022)

WocaBee  – vyhodnotenie súťaže o WocaPoints 2 (2022)

WocaBee – jesenný šampionát (2021)

WocaBee – vyhodnotenie (2021)

Jesenný WocaBee šampionát (2020)