Jesenný WocaBee šampionát

V pondelok 9. novembra sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej súťaže
v učení cudzích jazykov s názvom Jesenný WocaBee šampionát.
V druhom ročníku súťaže v precvičovaní slovíčok medzi sebou súperia žiaci od
základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej
republike.
Šampionát prebieha v aplikácii na učenie cudzích slovíčok WocaBee, ktorá funguje
online, takže žiakom nebráni v súťažení ani dištančná forma výučby.
Na Slovensku aj v Českej republike je do súťaže zapojených približne 45 000 žiakov.
V našom okrese sa najusilovnejšími žiakmi v prvom kole súťaže stali žiaci
triedy III.A/B (p.uč. Melková).
Počas prvého týždňa šampionátu získali v aplikácii skvelý výsledok – ich priemerný
denný počet bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka bol v okresnom kole až 2687!
Stali sa tak okresnými WocaBee šampiónmi a postúpili do  do krajského kola,
ktoré prebiehalo  od 17. do 20. novembra 2020.V okresnom kole sa umiestnili na
treťom mieste.Veríme, že vo svojom úsilí učiť sa cudzí jazyk budú pokračovať aj
naďalej a popasujú sa s rovesníkmi aj v jarnom WocaBee šampionáte.